Ett av våra  två ånglok E2 1105
vid slaggraven. 
Loket är byggt 1912. Vårt andra lok heter E2 1241 och är byggt 1915

Vi levererar en lång och  unik ångtågsresa i  Norrlands inland

INGA  ÅNGLOKSTURER   SOMMAREN  2022